Actiegerichte inzichten in uw bedrijfsactiviteiten

Ik help uw bedrijf om door middel van data bedrijfsvragen te beantwoorden en actiegerichte inzichten te creëeren. Hierdoor kunnen medewerkers data gedreven beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van een onderbuikgevoel en kan inzicht gegeven worden over de breedte van uw bedrijf.


Welk probleem los ik op

Data stelt een bedrijf in staat om vragen over de bedrijfsvoering te beantwoorden en inzicht te geven in onzekerheden. Van belangrijke vragen als hoeveel winst en kosten wordt gemaakt, wat zijn de belangrijkste drivers en hoe is dit verdeeld per klant. Tot complexere analyses die antwoord geven op vragen als wat is de verwachte afzet en hoe moet ik mijn personeel hierop optimaal inzetten.

Succesvolle bedrijven kennen de huidige staat waarin hun bedrijf zich bevindt en weten ook welke stappen ze moeten nemen om hun doelen te bereiken. Ze nemen hun beslissingen op basis van feiten, niet op basis van aannames.

Wanneer je als bedrijf Business Intelligence (BI) inzet, dan betekent dit dat je al je bedrijfsinformatie op één plek verzamelt en vanuit daar analyseert. Verschillende bronnen van informatie vanuit verschillende systemen en met ieder hun eigen taal komen samen. Het doel hiervan is het maken van afdeling overstijgende analyses om je bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Oplossingen

Data is een aanwinst binnen een bedrijf welke veel waarde kan bezitten. Bedrijven gebruiken data om hun klanten te begrijpen, nieuwe producten en/of diensten te creëren en om hun operationele activiteiten efficiënter te maken.

Hoe los ik dit probleem op

Samenvattend bied ik twee diensten aan die gecombinerd en apart afgenomen kunnen worden:

  1. Creëren van inzichten: presenteren van inzichten uit de data in een actiegerichte vorm;
  2. Implementatie van een platform: bouwen van een data platform ter ondersteuning van analyses.

Het creëeren van actiegerichte inzichten

De waarde van het gebruik van data binnen uw bedrijfsactiviteiten

Meer informatie

De toegevoegde waarde van een centraal data platform

Waarom het voor een bedrijf belangrijk is een data warehouse te bouwen.

Meer informatie

Naast het platform en de architectuur op de achtergrond is het resultaat voor de eindgebruiker even belangrijk. Het communiceren van data naar bruikbare inzichten wordt middels een dashboard gerealiseerd.


Blog

In mijn blog geef ik voorbeelden van de toegevoegde waarde van data en blog ik graag over verschillende aspecten van data management.

De blogs zijn onderverdeeld in verschillende categoriën en zijn onderverdeeld per branche.

Business Intelligence: voorbeelden over BI gerelateerde projecten of bevindingen;

Data Management: toelichtingen op het gebied van data management;

Storytelling met Data: interessante bevindingen van openbare data in Nederland in verhaalvorm.


Samenvattend

Hoe worden bedrijfsprocessen geoptimaliseerd met behulp van BI? BI creëert waarde voor een bedrijf door de medewerkers te ondersteunen in het maken van data gedreven beslissingen die gebaseerd zijn op feiten in plaats van een onderbuikgevoel.

Dit begint met inzicht in de huidige bedrijfsprocessen en een analyse naar waarom bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Vervolgens kan met behulp van wiskundige modellen een prognose gemaakt worden en kunnen verschillende scenario's worden doorgerekend.