Ondersteunend data platform

De toegevoegde waarde van een Data Warehouse

Ondersteunend data platform

De toegevoegde waarde van een Data Warehouse

Organisaties die beschikken over betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit over hun klanten, producten, diensten en bedrijfsvoering kunnen betere beslissingen nemen dan organisaties met onbetrouwbare gegevens.


Bedrijfsbrede gegevens

Om in staat te zijn bedrijfsanalyses over de breedte van een bedrijf te maken is een Data Warehouse (DW) noodzakelijk die als centraal data-platform fungeert in het opslaan van gestructureerde data.

Een data warehouse fungeert als ‘single source of truth’ voor de hele organisatie. Alle gegevens en KPI’s worden in de hele organisatie op dezelfde manier gemeten en gedefinieerd.

Door de verschillende bronsystemen van bedrijven in een centraal data platform te brengen kunnen inzichten en analyses integraal aan verschillende afdelingen gemaakt worden.

Data warehouse

Een data warehouse is een combinatie van twee primaire componenten om BI-activiteiten te ondersteunen:

  1. Een geïntegreerde beslissingsondersteundende database;
  2. Proces van verzamelen, opschonen, transformeren en opslaan van verschillende bronnen.

Wat houdt een geïntegreerd beslissingsondersteundend platform precies in?

Geïntegreerde data beloven inzichten te geven in operationele processen, nieuwe mogelijkheden te openen en waarde te creëren voor de organisatie.

Met data van verschillende bronsystemen van een organisatie kan een betrouwbaar beeld geschetst worden van het bedrijf als geheel. Data en het gebruik van data is per organisatie erg verschillend, door deze bronsystemen te ontsluiten kan de betrouwbaarheid van de data geoptimaliseerd en gepersonaliseerd worden om maximale aansluiting te creëren.

Het koppelen van data uit verschillende bronsystemen in een centraal punt biedt veel meerwaarde voor een bedrijf. Naast betrouwbaarheid creëer je ook consistentie binnen je data en kunnen afnemers van data altijd van hoge kwaliteit uitgaan.

Klik hier voor een voorbeeld

Binnen een transportbedrijf kan veel inzicht worden opgedaan door data van verschillende systemen te combineren. Dit is een voorbeeld waar een data warehouse een goede keuze zou zijn.

Een voorbeeld van een requirement: inzicht in verbruik van diesel over verschillende chauffeurs en de factoren die hier aan bijdragen.

Data: Data van verschillende bronsystemen is nodig om hier antwoord op te geven. Zo is rittendata vanuit de vrachtauto's nodig voor het geregistreerde diesel-verbruik en data vanuit het ordersysteem is noodzakelijk voor aan de rit gerelateerde data.